Gebiedsvisie Ontwikkelas Zuid-West

Er komen steeds meer mensen naar Eindhoven om hier te wonen en te werken. Deze groei biedt kansen, maar brengt ook vragen met zich mee. Hoe zorgen we voor genoeg woningen en hoe gaan we ons verplaatsen in dit Eindhoven van de toekomst? 

Er gaan een aantal dingen veranderen. Zo komt er een nieuwe HOV-lijn (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) tussen Eindhoven Centrum en Veldhoven de Run. Langs deze lijn bouwen we woningen, ook in Gestel. Dit is dus het uitgelezen moment om dit stadsdeel erop vooruit te laten gaan. We kunnen de bereikbaarheid verbeteren en de publieke ruimte nog fijner maken. Een wijk om trots op te zijn en te blijven, Groots Gestel.

We staan aan het begin van deze ontwikkeling: we zijn bezig met het opstellen van wat we een gebiedsvisie noemen. Eind februari heeft de raad het concept gebiedsvisie Ontwikkelas Zuid-West vastgesteld. 

Over deze concept gebiedsvisie willen we graag met Gestel in gesprek. Hoe we dit gaan doen, is te lezen in het participatieplan. Aan de hand van de input tijdens de participatie momenten, zal een definitieve gebiedsvisie worden opgesteld. Deze wordt eind 2024 verwacht. 

Stel je vraag