Overbruggen

De komende jaren worden in totaal dertien kunstwerken gemaakt in en op tunnels, viaducten en bruggen in Eindhoven Noordwest. Die kunstwerken laten zien wat er achter de doorgaans gesloten deuren van de hightech productie-industrie in de regio gebeurt. Zo wil de gemeente de samenwerking tussen de creatieve industrie en productiebedrijven stimuleren. Ook wordt op deze manier de hightechindustrie meer bij de stad betrokken. De kunstwerken worden gemaakt in het kader van het project Overbruggen, gecoördineerd door Vincent Huibers (Vincent Huibers Graffiti Agency) en Pim Bens (Vlakwerk). Daarvoor worden samenwerkingen opgezet tussen kunstenaars of ontwerpers en productiebedrijven uit de regio. Met het beschilderen van tunnels streven we ook een aantal praktische doelen na. Het beschilderen beschermt het beton, heeft een functie bij het tegengaan van vandalisme en is goed voor de sociale veiligheid.

Tot nu toe zijn er drie kunstwerken gemaakt: onder het viaduct Elburglaan/Tilburgseweg (Biomimicry), in de tunnels onder de Anthony Fokkerweg over het Beatrixkanaal (How it’s made) en onder het viaduct aan de Welschapsedijk (Focus).

Video van lichtkunstwerk Focus.