Groen en recreatie

In Eindhoven Noordwest wordt veel gerecreëerd. De groene omgeving biedt daar volop mogelijkheden toe. Zo is het een geliefd gebied voor veel wandelaars, joggers en fietsers. Ook werken we actief aan de natuur in Noordwest. Er is bijvoorbeeld een ecologische verbindingszone, die de flora en fauna van het gebied beschermt en stimuleert. En met de aankoop van De Wielewaal komt er op korte termijn 142 hectare groen (dat is drie keer zo groot als het Amsterdamse Vondelpark) bij dat geleidelijk aan toegankelijk wordt gemaakt voor publiek. 

Luchtvaartobservatieligbank – Marco Vermeulen

Overbruggen

De komende jaren worden in totaal 13 kunstwerken gemaakt in en op tunnels, viaducten en bruggen in Eindhoven Noordwest. Die kunstwerken laten zien wat er achter de doorgaans gesloten deuren van de hightech productie-industrie in de regio gebeurt. Zo wil de gemeente de samenwerking tussen de creatieve industrie en productiebedrijven stimuleren. Ook wordt op deze manier de hightechindustrie meer bij de stad betrokken. De kunstwerken worden gemaakt in het kader van het project Overbruggen, gecoördineerd door Vincent Huibers (Vincent Huibers Graffiti Agency) en Pim Bens (Vlakwerk). Daarvoor worden samenwerkingen opgezet tussen kunstenaars of ontwerpers en productiebedrijven uit de regio. Met het beschilderen van tunnels streven we ook een aantal praktische doelen na. Het beschilderen beschermt het beton, heeft een functie bij het tegengaan van vandalisme en is goed voor de sociale veiligheid.

Tot nu toe zijn er vier kunstwerken gemaakt: onder het viaduct Elburglaan/Tilburgseweg (Biomimicry), in de tunnels onder de Anthony Fokkerweg over het Beatrixkanaal (How it’s made), onder het viaduct aan de Welschapsedijk (Focus) en onder het viaduct aan de Vredeoord (Collecting Cultures).

Video van lichtkunstwerk Focus.

Ook in de rest van de stad vind je tunnels en viaducten die zijn omgetoverd tot kunstwerken, onder de noemer Tunnelvisie. Ben je benieuwd hoe die eruit zien? Bekijk dan de pagina over Tunnelvisie