Groen en recreatie

In Eindhoven Noordwest wordt veel gerecreëerd. De groene omgeving biedt daar volop mogelijkheden toe. Zo is het een geliefd gebied voor veel wandelaars, joggers en fietsers. Ook werken we actief aan de natuur gewerkt in Noordwest. Er is bijvoorbeeld een ecologische verbindingszone, die de flora en fauna van het gebied beschermt en stimuleert.

Nieuw kunstwerk aan de Groene Corridor

Stemmen is helaas niet meer mogelijk.

De Groene Corridor, de fietsverbinding tussen het centrum van Eindhoven en de markt in Oirschot, krijgt er een nieuw landschapskunstwerk bij. Naast de bouwkeet komt de Luchtvaartobservatie-ligbank van Marco Vermeulen te staan. Dat is een bank die zo is vormgegeven dat alle mogelijke zit- en lighoudingen mogelijk zijn. Van een zitbank transformeert de bank langzaam tot een ligbank en weer terug. Daardoor lijkt het object ook te bewegen als je het passeert. Voorbijgangers kunnen op deze locatie, het snijpunt van de Groene Corridor en de aanvliegroute van Eindhoven Airport, pauzeren in afwachting van laag overvliegende vliegtuigen. Het ontwerp bootst ook de daarbij behorende geluidsgolf na. De Luchtvaartobservatie-ligbank vormt tevens een ontmoetingsplek en markeert de entree naar de nog te realiseren Brainport Industries Campus 2. Marco Vermeulen is een van de vijf kunstenaars die een ontwerp hadden ingediend. Zijn ontwerp werd door de kunstcommissie als beste beoordeeld en kreeg ook 55% van de publieksstemmen.

Luchtvaartobservatieligbank – Marco Vermeulen