Chat met ons

Specifieke privacyverklaring Verhuurvergunning Opkoopbescherming

De sector Ruimtelijke Expertise van de gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe de sector Ruimtelijke Expertise jouw gegevens beschermt. 

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.  

Welke persoonsgegevens verwerkt de sector Ruimtelijke Expertise bij de Verhuurvergunning Opkoopbescherming?

De Gemeente Eindhoven verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

  • Naam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Uittreksel burgerlijke stand of andere stukken waaruit bloed/aanverwantschap blijkt.

Indien de aanvraag wordt gedaan voor een familielid in de 1e/ 2e graad* dient er aangetoond te worden dat er sprake is van bloedverwantschap.

*Let op! Hierop kan een BSN vermeld staan. Het is u aan te raden om het BSN onleesbaar te maken. Dit persoonsgegeven is niet noodzakelijk voor uitvoering van deze verwerking.

De sector Ruimtelijke Expertise verwerkt deze persoonsgegevens met Powerbrowser software van Genetics.

Grondslag

De sector Ruimtelijke Expertise verwerkt deze persoonsgegevens op grond van uitvoering van een wettelijke verplichting. Op grond van artikel 41 lid 3 van de Huisvestingswet 2014 (hoofdstuk 7). Juridisch gezien is de Huisvestingsverordening gemeente Eindhoven 2020 leidend.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

De sector Ruimtelijke Expertise verwerkt de persoonsgegevens met als doel: 

Met de invoering van de opkoopbescherming wil de gemeente Eindhoven voorkomen dat woningen worden opgekocht door beleggers en tegen hoge prijzen worden verhuurd. Opkoopbescherming houdt in dat de woning in de eerste vier jaar na aankoop niet mag worden verhuurd, tenzij de gemeente hiervoor een vergunning heeft verleend. De landelijke en de lokale regeling zijn primair bedoeld om bestaande koopwoningen beschikbaar te houden voor kopers die er zelf gaan wonen. De omzetting van koop naar huur kan met deze maatregel worden beperkt. De opkoopbescherming is ontstaan om de woningnood tegen te gaan. Goedkopere woningen mogen niet meer worden gekocht om te verhuren. Investeerders kopen panden op en vragen hoge huur. Dit wordt hiermee tegengegaan.

Delen met derden

De sector Ruimtelijke Expertise deelt de persoonsgegevens met Genetics. Zij zijn de leverancier van Powerbrowser.

Bewaren persoonsgegevens

De sector Ruimtelijke Expertise bewaart de persoonsgegevens nog 5 jaar. Daarna worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd/ verwijderd.

Rechten

Wil je je gegevens inzien, corrigeren of verwijderen? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl

Door gebruik te maken van deze rechten kun je bijvoorbeeld inzien waar je gegevens staan opgeslagen en met wie ze worden gedeeld, kun je je gegevens laten aanpassen of aanvullen als je vermoed dat ze niet correct zijn opgenomen of kun je je gegevens laten verwijderen indien je vermoed dat de gegevens langer worden bewaard dan noodzakelijk. Je mag alleen je eigen gegevens inzien, laten aanpassen of laten verwijderen. Om gebruik te kunnen maken van je recht moeten we daarom je eerst identificeren.
Zie voor meer informatie de webpagina
Rechten van betrokkenen | Autoriteit Persoonsgegevens en artikel 15 t/m 22 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Beveiliging en bescherming van gegevens

De gemeente beveiligt de persoonsgegevens om misbruik en verlies te voorkomen. Hiervoor nemen we passende technische en organisatorische maatregelen. Tevens maken we schriftelijke afspraken met de leverancier om de beveiliging van gegevens in de applicatie te waarborgen.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op de privacy officer van de sector Ruimtelijke Expertise via privacy.rd@eindhoven.nl.

Voor klachten over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens om gaat kun je contact op nemen met de Functionaris Gegevensbescherming via fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Off