Chat met ons

Specifieke privacyverklaring uitvoeren debiteurenbeheer

Voor het uitvoeren van Debiteurenbeheer verwerkt de sector Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven persoonsgegevens. We leggen graag uit hoe we dat doen.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon verwijst.  

Persoonsgegevens

We verwerken bij uitvoeren Debiteurenbeheer alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • Email
 • Geboortedatum of leeftijd
 • Burgerlijke staat
 • Geslacht
 • Opleiding
 • Gezinssamenstelling
 • Kentekengegevens
 • IBAN-nummer
 • Gegevens over gezondheid
 • Door de overheid uitgegeven identificatienummers zoals BSN
 • Gegevens over iemands financiële of economische situatie;

Zo gebruiken wij bijvoorbeeld ook gegevens over inkomsten, schulden en bedrijfsgegevens.

We verwerken deze persoonsgegevens met Suites en DIS.  

Grondslag

Deze persoonsgegevens verwerken we op grond van de betreffende publiekrechtelijke besluit.

Doel

We verwerken de persoonsgegevens met als doel:

 • Hoofddoel is invordering vanwege (onterecht) uitgekeerde gelden.
 • En het nakomen van onderhoudsverplichting ten aanzien van ex-huwelijkspartner en/of kinderen.
 • Het vaststellen en monitoren van een aflossingsregeling.
 • Het maken van managementrapportages ter verbetering van onze diensten en verbetering en verantwoording van ons beleid.
 • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en/of statistiek ter verbetering van onze diensten en verbetering en verantwoording van ons beleid.

Delen met derden

We delen persoonsgegevens in het kader van onze samenwerking met Flanderijn Deurwaarders. Wanneer dit noodzakelijk is voor de hiervoor omschreven doeleinden, delen wij persoonsgegevens met verschillende partijen met bijvoorbeeld het UWV, de Belastingdienst, zorgverzekeraars en inlichtingenbureaus en met relevante hulpverleners, partner organisaties en gemachtigden. Daarnaast delen wij persoonsgegevens met verwerkers die namens ons handelen, bijvoorbeeld een applicatiebeheerder.

Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden.

Dit is voor de duur van de aan jou te verlenen ondersteuning, tenzij een wet van ons vraagt om gegevens voor een andere duur te bewaren. Ook eist de selectielijst van de Archiefwet dat wij gegevens voor een bepaalde periode bewaren. Zo moeten wij, indien wij jou ondersteuning bieden, jouw gegevens 7 jaar bewaren na inning van de vordering/schuld.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we vastleggen en met wie wij deze delen. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl

Daarnaast kunnen wij:

 • je persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
 • je persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);
 • je persoonsgegevens verwijderen bij andere instanties, waarmee sector Sociaal Domein bestanden deelt 

Je kunt alleen je eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je jezelf te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op met privacy.sd@eindhoven.nl.

Heb je vragen over de wijze waarop de gemeente met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met privacy@eindhoven.nl.

Voor vragen over de toepassing en de naleving van de privacywetgeving kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl.

Ook voor klachten over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens om gaat kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Off