Specifieke privacyverklaring Toegang zwembaden

De sector Ruimtelijk Uitvoering zorgt ervoor dat je de toegang tot zwembaden online kunt regelen. Hiervoor biedt de sector Ruimtelijk Uitvoering een online klantomgeving aan. De sector Ruimtelijk Uitvoering van de gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe de sector jouw gegevens beschermt. 

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.  

Welke persoonsgegevens verwerkt de sector Ruimtelijke Uitvoering bij het verschaffen toegang tot zwembaden?

De sector Ruimtelijke Uitvoering verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
   

We verwerken deze persoonsgegevens met Recreatex software van Gantner.

Grondslag

We verwerken persoonsgegevens als daar een grondslag voor is. Bij deze verwerking is de grondslag de overeenkomst Artikel 6 lid 1 onder b AVG. Wanneer je toegang tot zwembaden wilt krijgen, dan sluiten we met jou overeenkomst.

Doel

We verwerken de persoonsgegevens met als doel: het aanbieden van een online klantomgeving voor zwemmers zodat ze zelf zwemzaken online kunnen regelen.

Delen met derden

De sector Ruimtelijke Uitvoering deelt persoonsgegevens met Gantner voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Bewaartermijn

We bewaren de persoonsgegevens zolang het nodig is voor het bereiken van omschreven doeleinden. De sector Ruimtelijke Uitvoering bewaart de persoonsgegevens nog 2 jaar nadat je jouw digitale account deactiveert. Binnen deze 2 jaren is het nog mogelijk om jouw digitale account weer te activeren. Na deze 2 jaren is het niet langer mogelijk om je digitale account te activeren. Na deze 2 jaren  bewaren we jouw gegevens nog 5 jaar. Daarna worden persoonsgegevens geanonimiseerd/verwijderd.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens de gemeente vastlegt en met wie zij die deelt. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl.
Daarnaast kunnen wij:

 • jouw persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
 • jouw persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);
 • jouw persoonsgegevens verwijderen bij andere instanties, waarmee de gemeente bestanden deelt.


Je kunt alleen jouw eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je jezelf te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.

Contact

 • Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op met privacy.rd@eindhoven.nl.
 • Heb je vragen over de wijze waarop de gemeente met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met privacy@eindhoven.nl.
 • Voor klachten over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens om gaat kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Off

Stel je vraag