Specifieke privacyverklaring Koninklijke onderscheidingen

Voor Koninklijke Onderscheidingen gebruikt de sector Communicatie van de gemeente Eindhoven persoonsgegevens. We leggen graag uit hoe we dat doen.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon verwijst.  

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

We verwerken bij Koninklijke Onderscheidingen alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

 • Naam 
 • Adres 
 • Woonplaats 
 • Land 
 • Postcode 
 • Telefoonnummer 
 • Email 
 • Geboortedatum of leeftijd 
 • Burgerlijke staat 
 • Geslacht 
 • Beroep/werkgever 
 • Strafrechtelijke gegevens (politie, justitie en voor medische beroepen bij IGZ)

 

We verwerken deze persoonsgegevens met  het landelijke registratiesysteem voor Koninklijke Onderscheidingen, LINT. 

Grondslag

Deze persoonsgegevens verwerken we op grond van een wettelijke verplichting, artikel 6, lid 1 onder c AVG. De wettelijke verplichting blijkt uit het Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau (het zogenoemde Ordereglement, Staatsblad 1995, 264). Het Reglement beschrijft de criteria voor het verlenen van Koninklijke Onderscheidingen in de beide Orden en schrijft verder de onderscheidingstekens en de procedurebepaling voor de behandeling van de decoratievoorstellen.

Doel

We gebruiken de persoonsgegevens voor als doel: Bij de verwerking Koninklijke Onderscheidingen gaat het om het in behandeling nemen en verwerken van een aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding. Deze onderscheiding is een symbool van erkenning die gegeven wordt aan een persoon voor zijn persoonlijke bijdrage aan of een buitengewone prestatie voor de gemeenschap.

Delen met derden

We delen persoonsgegevens met de Provincie (Commissaris van de Koning), ministerie (minister) en De Kanselarij der Nederlandse Orden voor het behandelen van proces rondom de Koninklijke Onderscheiding. Dit gebeurt via het systeem LINT.  

Bewaartermijn

We bewaren de persoonsgegevens voor antecedentenonderzoek 8 weken voordat ze vernietigd worden. De andere gegevens voor de behandeling van verzoek tot een Koninklijke Onderscheiding worden gearchiveerd in Het Document Management Systeem van de gemeente Eindhoven.

Beveiliging

Om de persoonsgegevens te beveiligen hebben we maatregelen getroffen conform artikel 32 AVG.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we vastleggen en met wie wij deze delen. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl

Daarnaast kunnen wij:

 • je persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
 • je persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);
 • je persoonsgegevens verwijderen bij Provincie (Commissaris van de Koning), ministerie (minister) en De Kanselarij der Nederlandse Orden

Je kunt alleen je eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je jezelf te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.

Je andere privacy rechten kun je terug vinden op Privacy | Gemeente Eindhoven.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Of heb je vragen over de wijze waarop de gemeente met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met ons via privacy@eindhoven.nl.

Heb je vragen over de toepassing en de naleving van de privacywetgeving? Of heb je een klacht over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens omgaat? Neem dan gerust contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via fg@eindhoven.nl.

Ben je niet tevreden over de manier waarop je verzoek of klacht is afgehandeld? Dan kun je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Off

Stel je vraag