Beleidsverklaring uitvoering toepassing wet Bibob

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur van de gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe de sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur jouw gegevens beschermt bij de verwerking ‘Uitvoeren toepassing Wet Bibob’.

Inhoudsopgave

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.

Welke persoonsgegevens verwerkt de sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur bij het uitvoering geven aan toepassing van de Wet Bibob?

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Land
 • Postcode
 • Geboortedatum of leeftijd
 • Burgerlijke staat
 • Geslacht
 • Geboorteplaats
 • Gegevens over iemands financiële of economische situatie
 • Door de overheid uitgegeven identificatie nummers (ID nr). zoals BSN,
 • student/onderwijs-nummer
 • (kopieën van) identiteitsbewijzen zoals rijbewijs of paspoort)
 • Gegevens waar een bijzondere, wettelijk bepaalde geheimhoudingsplicht op rust
 • Gegevens die vallen onder een beroepsgeheim
 • Strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een verbod naar aanleiding van dat gedrag


Alleen voor de integriteitsbeoordeling in het kader van toepassing van de Wet Bibob, noodzakelijke persoonsgegevens gegevens worden verwerkt. De voor de behandeling van de melding niet relevante/noodzakelijke persoonsgegevens, worden niet verder verwerkt.

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt deze persoonsgegevens met het Bibob Volgsysteem (BVS), MS Word, MS Excel, MS Outlook, Zivver en eDOCS.

Grondslag

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt deze persoonsgegevens op grond van een wettelijke bevoegdheid en publiekrechtelijke taak.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt de persoonsgegevens met als doel: ‘het uitvoering geven aan toepassing van de Wet Bibob’. Bij gemeente Eindhoven wordt de Wet Bibob ingezet bij de drank- en horecavergunning, exploitatievergunning, taxivergunning (TTO-vergunning), omgevingsvergunning voor bepaalde bouwactiviteiten, evenementenvergunning voor vechtsportgala’s, huisvestingsvergunningen.

Delen met derden

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur deelt, indien relevant of nodig, persoonsgegevens  met de Politie (voor de integriteitsbeoordeling ten aanzien van bestaande of aangevraagde vergunningen in het kader van toepassing van de Wet Bibob), het Landelijk Bureau Bibob (voor de integriteitsbeoordeling ten aanzien van bestaande of aangevraagde vergunningen in het kader van toepassing van de Wet Bibob), de Belastingdienst (opvragen van informatie bij de Belastingdienst ten behoeve van het Bibob-onderzoek) en het Openbaar Ministerie (dit loopt via de Politie).

Bewaren persoonsgegevens

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur bewaart de persoonsgegevens maximaal 5 jaar.

Rechten

Kijk voor je privacyrechten op de pagina Privacy onder het kopje “Wat zijn mijn privacyrechten?”

Beveiliging en bescherming van gegevens

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur beveiligt de persoonsgegevens om misbruik en verlies te voorkomen.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op met privacy.vjb@eindhoven.nl.
Heb je vragen over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met privacy.vjb@eindhoven.nl.
Voor klachten over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met jouw persoonsgegevens om gaat, kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Off