Inkoop en aanbesteding

De gemeente Eindhoven koopt jaarlijks voor haar inwoners een groot aantal producten, werken en diensten in. Het beleid dat hiervoor is opgesteld schetst de doelstellingen, uitgangspunten en kaders waarbinnen inkoop plaatsvindt. Door middel van inkoop leveren we een bijdrage aan de bestuurlijke en maatschappelijke ambities voor de komende jaren.

Aanbestedingskalender

Ben je geïnteresseerd in een opdracht voor de Gemeente Eindhoven? Op onze aanbestedingskalender plaatsen we opdrachten die in voorbereiding zijn. Zo geven we partijen de tijd om zich voor te bereiden op mogelijk interessante aanbestedingen. De informatie in deze kalender is géén aankondiging van het voornemen tot het plaatsen van een overheidsopdracht*.

Daarnaast hanteren we groslijsten voor de inkoop van bepaalde onderhandse opdrachten (met name werken en (ingenieurs)diensten). De groslijsten vind je onder het kopje 'Groslijstsystematiek’:

Aanbestedingen in voorbereiding:

Aan deze aanbestedingskalender kunnen geen rechten worden ontleend. De in de kalender opgenomen opdrachten dienen intern definitief afgestemd en goedgekeurd te worden. De inhoud van deze aanbestedingskalender is met zorg samengesteld. Acquisitie als reactie op deze aanbestedingskalender wordt niet op prijs gesteld. Eventuele vragen over de aanbestedingskalender kun je stellen via inkoop@eindhoven.nl

Voor meervoudig onderhandse aanbestedingen worden partijen geselecteerd, mede op basis van de doelen zoals gesteld in het Inkoopbeleid. Ben je geïnteresseerd in een van deze opdrachten, bericht ons dan via bovengenoemd e-mailadres. Dit is overigens géén garantie dat je een uitnodiging krijgt om in te schrijven, er zijn namelijk meerdere partijen die de opdracht kunnen verrichten waar een selectie uit plaats vindt door de gemeente Eindhoven.

Stel je vraag