Naar het buitenland verhuizen (PDF)

Verhuis je vanuit Eindhoven naar het buitenland, of verblijf je minstens 8 maanden van een jaar in het buitenland? Geef dit dan 5 dagen vóór je vertrek aan ons door.

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

  • Huidige Begin
  • Voorbeeldweergave
  • Voltooid
Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.
Jouw gegevens
Jouw persoonsgegevens
Voer de datum als volgt in: DD-MM-JJJJ. Of maak gebruik van de kalender.
Jouw contactgegegevens
Van welke identiteitsbewijs stuur je een kopie mee?
Vul de gegevens van je oude adres in
Dit is de letter achter het huisnummer, bijvoorbeeld A in 10A.
Dit is een woord of getal achter de huisletter, bijvoorbeeld 2 in 10A2.
Wonen op je oude adres ook personen die niet bij je gezin horen?
Gegevens van de hoofdbewoner van je oude adres
Je nieuwe adres
Op welke naam wil je het bewijs van uitschrijving ontvangen?
Op welk adres wil je het bewijs van uitschrijving ontvangen?
Meeverhuizende gezinsleden
Verhuizen er gezinsleden met je mee?
Onderstaande gezinsleden kunnen met je meeverhuizen, zolang ze op jouw adres wonen:
  • je partner (huwelijk / geregistreerd partnerschap)
  • je kind(eren)
  • je ouder(s)
Verhuizen meer dan 4 gezinsleden met je mee? Noteer dan hun gegevens en stuur deze op samen met je verhuismelding.
Gezinslid 1
Voer de datum als volgt in: DD-MM-JJJJ. Of maak gebruik van de kalender.
Gezinsrelatie
Gezinslid 2
Voer de datum als volgt in: DD-MM-JJJJ. Of maak gebruik van de kalender.
Gezinsrelatie
Gezinslid 3
Voer de datum als volgt in: DD-MM-JJJJ. Of maak gebruik van de kalender.
Gezinsrelatie
Gezinslid 4
Voer de datum als volgt in: DD-MM-JJJJ. Of maak gebruik van de kalender.
Gezinsrelatie