Meedoenbijdrage aanvragen

Heb je een laag inkomen? Dan kun je hier de Meedoenbijdrage aanvragen. Denk eraan dat je inkomensgegevens en bankafschriften van jezelf en je eventuele partner meestuurt met je aanvraag.

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

Heb je een bijstandsuitkering (volgens de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz)?
Is je uitkering gestart na 1 Januari 2023?
Bel ons Klantencontactcentrum  (14 040) en vraag om een aanvraagformulier per post naar je toe te sturen.
Als je een bijstandsuitkering hebt, hoef je hier geen aanvraag te doen. Je krijgt in januari automatisch bericht van de gemeente over de Meedoenbijdrage. Heb je het bericht in januari niet ontvangen, bel dan ons Klantencontactcentrum  (14 040) en vraag om een aanvraagformulier per post naar je toe te sturen.
Ben je 18 jaar of ouder?
Ben je nog geen 18, dan kun je niet zelfstandig een aanvraag doen. Dit moet de ouder doen die voor jou de kinderbijslag ontvangt.
Ben je student?
Studenten komen niet in aanmerking voor de Meedoenbijdrage
Wil je als student de bijdrage aanvragen voor je kind(eren)?
Studenten kunnen alleen voor hun kinderen de Meedoenbijdrage aanvragen.
Vraag je de bijdrage ook aan voor je kind(eren)?
Ontvang jij de kinderbijslag?
Alleen de ouder die de kinderbijslag krijgt, kan de Meedoenbijdrage voor de kinderen aanvragen.
Heb je een e-mailadres?
Maak eerst een e-mail-account aan, want alle correspondentie gaat in het vervolg van deze digitale aanvraag via e-mail.
Heb je de benodigde inkomensgegevens, bankafschriften, id-bewijs en bankpas van jezelf en je eventuele partner digitaal bij de hand?
Zorg dat je deze bij de hand hebt, zodat je ze direct kunt uploaden. Gebruik je namelijk een kwartier lang het toetsenbord niet, dan verloopt jouw DigiD sessie en moet je weer opnieuw inloggen. De gegevens die je invult, blijven wel 14 dagen bewaard.

Voor jouw aanvraag zijn gegevens vanuit jouw Digitaal Klantdossier opgehaald. Deze gegevens zijn onder de volgende voorwaarden beschikbaar gesteld;

  • We gebruiken de informatie vanuit het Digitaal Klantdossier voor het digitaal afhandelen van jouw aanvraag.
  • Alle informatie die bij de behandeling van jouw aanvraag wordt gebruikt, blijft vertrouwelijk.
  • Als je de Meedoenbijdrage toegekend krijgt, kan de gemeente jouw  persoonsgegevens benutten om je uit te nodigen gebruik te maken van andere regelingen voor inwoners met een laag inkomen.
  • De gegevens uit het Digitaal Klantdossier die niet nodig zijn voor de afhandeling van jouw aanvraag worden na 1 week automatisch verwijderd/vernietigd. Wij kunnen deze gegevens niet inzien.
  • Je kunt de door jou aangeleverde informatie altijd inzien, wijzigen, aanvullen of laten verwijderen.
  • Om het digitale aanvraagsysteem te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik hebben wij passende organisatorische en technische maatregelen getroffen.

Stel je vraag