Machtiging voor het aanvragen van een identiteitskaart (PDF)

Ben je niet in staat naar de balie te komen? Met dit formulier kun je iemand machtigen namens jou de aanvraag voor een identiteitskaart te doen.

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

  • Huidige Persoonsgegevens
  • Gegevens gemachtigde
  • Voorbeeld weergave
  • Voltooid
Jouw gegevens
Voer de datum als volgt in: DD-MM-JJJJ. Of maak gebruik van de kalender.
Adres
Dit is de letter achter het huisnummer, bijvoorbeeld A in 10A.
Dit is een woord of getal achter de huisletter, bijvoorbeeld 2 in 10A2.
Jouw contactgegevens