Winternoodopvang

Zodra de gevoelstemperatuur onder het vriespunt komt, opent de gemeente een tijdelijke winternoodopvang voor dak- en thuislozen. De locatie voor deze noodopvang is het terrein achter de P+R Meerhoven en de Noord-Brabantlaan, onderdeel van bedrijventerrein Trade Forum.

 

Winternoodopvang komende winter ook op terrein Trade Forum

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 28 maart 2023 besloten dat de winternoodopvang ook de komende winter (2024-2025) weer terugkomt op de locatie Trade Forum. De winternoodopvang is deze afgelopen winter opgebouwd in november 2023 en op 1 april 2024 weer gesloten. Daarnaast wordt onderzocht of de locatie ook voor andere doeleinden ingezet kan worden. Mocht de gemeente dit besluiten dan laten we dat op tijd weten aan inwoners en andere belanghebbenden.

Op het terrein van de winternoodopvang staat ook het paviljoen voor de pilot kortdurende opvang. Ook na sluiting van de winternoodopvang blijft dit paviljoen staan. Op 18 juni 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de pilot kortdurende opvang op de locatie Trade Forum te verlengen van 1 september 2024 tot en met oktober 2025. Dit is wel onder de voorwaarde dat de gemeenteraad akkoord gaat met de begroting 2025. In november 2024 wordt dit bekend. Hieronder vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over de winternoodopvang en de pilot kortdurende opvang. 

Veelgestelde vragen en antwoorden

Pilot kortdurende opvang

Andere vragen over de winternoodopvang

De bezoekers van de winternoodopvang

De locatie

Praktische informatie

Veiligheid en leefbaarheid

Communicatie

Het besluit

Stel je vraag