Chat met ons

Winternoodopvang

Zodra de gevoelstemperatuur onder het vriespunt komt, opent de gemeente een tijdelijke winternoodopvang voor dak- en thuislozen. De locatie voor deze noodopvang is het terrein achter de P+R Meerhoven en de Noord-Brabantlaan, onderdeel van bedrijventerrein Trade Forum.

De winternoodopvang was dit jaar open van 18 november 2022 t/m 21 maart 2023.

Winternoodopvang komende twee winters ook op terrein Trade Forum

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 28 maart 2023 besloten dat de winternoodopvang ook de komende twee winters te vinden is op de locatie Trade Forum. Op dit moment is er geen behoefte aan gebruik van het tijdelijke gebouw in de zomermaanden. Deze is inmiddels afgebroken en wordt in oktober weer opgebouwd. Daarnaast wordt onderzocht of de locatie ook voor andere doeleinden ingezet kan worden. Mocht de gemeente dit besluiten dan laten we dat op tijd weten aan inwoners en andere belanghebbenden.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Andere vragen en antwoorden

De bezoekers van de winternoodopvang

De locatie

Praktische informatie

Veiligheid en leefbaarheid

Communicatie

Het besluit