Leerplicht en het Doorstroompunt

Ieder kind / iedere jongere in Nederland heeft recht op onderwijs. De Leerplichtambtenaren (Consulenten Leerplicht) en Doorstroomcoaches helpen jongeren, ouders en scholen bij het oplossen van problemen die een succesvolle schoolcarrière in de weg staan. De leerplicht begint op de 1e dag van de maand nadat het kind 5 jaar is geworden, en eindigt aan het einde van het schooljaar waarin een kind 16 jaar wordt. Van 16 tot 18 jaar geldt de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of mbo-diploma op niveau 2 of hoger) tot hun 18-de verjaardag naar school moeten gaan. Jongeren tussen 18 en 23 jaar die zonder startkwalificatie school voortijdig verlaten worden gestimuleerd om weer een opleiding te volgen. Het Doorstroompunt helpt deze jongeren bij het vinden van een passende opleiding, werk of een combinatie van werk en opleiding.

Stel je vraag