Ingebrekestelling bij termijnoverschrijding

Heb je een aanvraag ingediend waarop een besluit moet worden genomen, maar reageren wij hier niet binnen de wettelijk gestelde termijn op? Met dit formulier kun je ons dwingen een besluit te nemen op jouw aanvraag.

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

  • 1 Huidige Begin
  • 2 Persoonsgegevens
  • 3 Verklaring
  • 4 Voorbeeldweergave
  • 5 Voltooid
Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.
Ingebrekestelling betreft

Gegevens aanvraag

Gegevens bezwaarschrift