Ingebrekestelling bij termijnoverschrijding

Heb je een aanvraag ingediend waarop een besluit moet worden genomen, maar reageren wij hier niet binnen de wettelijk gestelde termijn op? Met dit formulier kun je ons dwingen een besluit te nemen op jouw aanvraag.

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

  • 1 Huidige: Begin
  • 2 Persoonsgegevens
  • 3 Verklaring
  • 4 Voorbeeldweergave
  • 5 Voltooid
Ingebrekestelling betreft
Gegevens aanvraag
Gegevens bezwaarschrift