Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Met dit formulier kun je een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen of verlengen.

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

  • Huidige Gegevens aanvrager
  • Gegevens parkeerkaart
  • Medische gegevens en kwijtschelding
  • Voorbeeldweergave
  • Voltooid
Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.
Doe je de aanvraag als gemachtigde? Vul hier dan de gegevens in van degene voor wie je de aanvraag doet. Verderop kun je je eigen gegevens invullen.

Gegevens aanvrager

Jouw gegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Heb je een partner?
Om je financiële situatie te beoordelen is het nodig om te weten of je getrouwd bent, een geregistreerd partner hebt, of duurzaam met iemand samenwoont op grond van een samenlevingscontract.
Gegevens partner
Doe je de aanvraag als gemachtigde?

Gemachtigde

Gegevens gemachtigde
Adresgegevens gemachtigde
Contactgegevens gemachtigde

Stel je vraag