Colofon

Deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de sector Communicatie van de gemeente Eindhoven.

Proclaimer

De gemeente Eindhoven is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen er alles aan de website actueel te houden en te voorzien van juiste informatie. Kom je desondanks toch iets tegen wat niet klopt, geef het door via ons reactieformulier.

Privacy Statement

De gemeente Eindhoven gebruikt alleen gegevens die je zelf hebt achtergelaten. We gebruiken de gegevens ook alleen maar voor het product of de dienst die je hebt aangevraagd. Lees meer over het gebruik van persoonsgegevens in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Toegankelijkheid

Wij willen dat iedereen alle informatie en diensten op onze website gemakkelijk kan lezen en gebruiken. Daarom werken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid van onze website. Daarmee voldoen we aan de WCAG 2.0 Niveau AA, conform de Europese wetgeving.