Omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik

Wil je bouwen, verbouwen of het gebruik van een bouwwerk wijzigen maar past dit niet in het bestemmingsplan? Dan kun je in bepaalde gevallen toch een omgevingsvergunning krijgen. Dit heet ook wel planologisch strijdig gebruik of handelen in strijd met de regels van ruimtelijke ordening.

  • Vragen over planologisch strijdig gebruik of handelen in strijd met de regels van ruimtelijke ordening kun je bij bouwbalie@eindhoven.nl.
  • Heb je een vraag over een ontwikkeling van 8 of meer woningen of het wijzigen van bijvoorbeeld de functie bedrijf/horeca naar wonen? Je kunt een plan indienen via Intake nieuwe bouwinitiatieven.
  • Wil je weten of je een vergunning nodig hebt? Doe de vergunningcheck in het Omgevingsloket Online (OLO).  Je kunt hier ook een vergunning aanvragen. 

Stap voor stap

  1. Check of je een vergunning nodig hebt.
  2. Is dat zo? Vraag de (flits)vergunning aan en zorg dat de bijlagen de juiste naam hebben.
  3. Wij sturen je een bevestiging. Is je aanvraag compleet, dan nemen we deze in behandeling. Anders vragen we om meer gegevens.
  4. We vragen advies op en beoordelen je aanvraag.
  5. Je ontvangt binnen 8 weken bericht.
  6. Als je geen vergunning krijgt mag je de werkzaamheden niet uitvoeren. Je kunt een aangepaste aanvraag indienen.
  7. Als je de vergunning krijgt, lees je in de brief wanneer je kunt beginnen met de werkzaamheden.

Stel je vraag