Omgevingsvergunning bouwen

Let op
  • Het is tot nader order niet mogelijk om tussen 9.00 en 12.00 uur een "flitsvergunning bouwen" aan de balie aan te vragen. Door het coronavirus werken veel van onze medewerkers uit voorzorg thuis en kan de balie niet open. 
  • De procedure voor het aanvragen van een flitsvergunning is gewijzigd. Je kunt dit hieronder nalezen bij “Wat is een flitsvergunning en hoe vraag ik die aan?”

De omgevingsvergunning is een totale vergunning op het gebied van bouwen, milieu, natuur en ruimte. De omgevingsvergunning vervangt verschillende losse vergunningen, zoals de bouwvergunning, sloopvergunning, kapvergunning en milieuvergunning.

Stap voor stap

  1. Check of je een vergunning nodig hebt.
  2. Is dat zo? Vraag de (flits)vergunning aan en zorg dat de bijlagen de juiste naam hebben.
  3. Wij sturen je een bevestiging. Is je aanvraag compleet, dan nemen we deze in behandeling. Anders vragen we om meer gegevens.
  4. We vragen advies op en beoordelen je aanvraag.
  5. Je ontvangt binnen 8 weken bericht.
  6. Als je geen vergunning krijgt mag je de werkzaamheden niet uitvoeren. Je kunt een aangepaste aanvraag indienen.
  7. Als je de vergunning krijgt, lees je in de brief wanneer je kunt beginnen met de werkzaamheden.

Of ben je op zoek naar