Omgevingsvergunning bouwen

Let op
 • Het is tot nader order niet mogelijk om tussen 9.00 en 12.00 uur een "flitsvergunning bouwen" aan de balie aan te vragen. Door het coronavirus werken veel van onze medewerkers uit voorzorg thuis en kan de balie niet open. 
   
 • De procedure voor het aanvragen van een flitsvergunning is gewijzigd. Je kunt dit hieronder nalezen bij “Wat is een flitsvergunning en hoe vraag ik die aan?”

De omgevingsvergunning is een totale vergunning op het gebied van bouwen, milieu, natuur en ruimte. De omgevingsvergunning vervangt verschillende losse vergunningen, zoals de bouwvergunning, sloopvergunning, kapvergunning en milieuvergunning.

Wanneer heb ik een vergunning nodig?

Voor sommige bouwwerken heb je geen omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor een kleine dakkapel aan de achterkant van je woning. Voor een dakkapel aan de voorkant van je woning, moet je altijd een vergunning aanvragen.

Wil jij iets bouwen of verbouwen en wil je weten of je een omgevingsvergunning nodig hebt? Doe de vergunningcheck in het Omgevingsloket Online (OLO).  Heb je een omgevingsvergunning nodig, vraag deze dan aan via hetzelfde Omgevingsloket.

Wat betaal ik voor een aanvraag?

Een aanvraag kost altijd minimaal € 294,00. Ook als je geen omgevingsvergunning krijgt of als je de aanvraag zelf intrekt.

Wat je precies betaalt, is afhankelijk van hoe groot en complex je aanvraag is. Als je bij je ingediende aanvraag aanvullende gegevens moet aanleveren, brengen we daar extra kosten voor in rekening.

Een volledig overzicht van alle kosten die te maken hebben met de omgevingsvergunning vind je in hoofdstuk 3 van de legesverordening.

Stap voor stap

 1. Check of je een vergunning nodig hebt.
 2. Is dat zo? Vraag de (flits)vergunning aan en zorg dat de bijlagen de juiste naam hebben.
 3. Wij sturen je een bevestiging. Is je aanvraag compleet, dan nemen we deze in behandeling. Anders vragen we om meer gegevens.
 4. We vragen advies op en beoordelen je aanvraag.
 5. Je ontvangt binnen 8 weken bericht.
 6. Als je geen vergunning krijgt mag je de werkzaamheden niet uitvoeren. Je kunt een aangepaste aanvraag indienen.
 7. Als je de vergunning krijgt, lees je in de brief wanneer je kunt beginnen met de werkzaamheden.