Conceptaanvraag

Wil je gaan (ver)bouwen en ben je op zoek naar meer informatie? 

  • Op de website van Ruimtelijke plannen vind je bestemmingsplannen. In een bestemmingsplan is vastgelegd wat wel en niet mag op een bepaald adres.
  • Op het Omgevingsloket online kun je een vergunningscheck doen om te kijken of je een vergunning nodig hebt. De aanvraag kun je in dat geval ook direct hier indienen.
  • Op de website van de website van de Rijksoverheid staat uitgebreid omschreven wat er komt kijken bij het aanvragen van een vergunning.


Regels rondom verbouwen kunnen complex zijn. Je kunt er daarom voor kiezen om een adviesbureau, aannemer of architect in te schakelen. Je kunt natuurlijk ook direct een conceptaanvraag indienen. Een conceptaanvraag doe je om een plan te laten toetsen op haalbaarheid.

Heb je een vraag over een ontwikkeling van 8 of meer woningen of het wijzigen van bijvoorbeeld de functie bedrijf/horeca naar wonen? Dan kun je een plan indienen via Intake nieuwe bouwinitiatieven.

Stap voor stap

  1. Check of een conceptaanvraag nuttig is.
  2. Zo ja, vraag het aan. 
  3. Vraag daarna de omgevingsvergunning aan.