Chat met ons

Bijstandsuitkering aanvragen

Controleer hier of jij een bijstandsuitkering digitaal kunt aanvragen.

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

Ben je dak- of thuisloos?
Bel met het Regieteam via telefoonnummer 14040. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen: 9.00-15.30 uur)
Heb je vanuit het AZC (asiel zoekerscentrum) een woning in Eindhoven toegewezen gekregen?
Meld je bij je begeleider van Vluchtelingenwerk voor ondersteuning bij je aanvraag.
Heb je je ingeschreven als werkzoekende op werk.nl?
Ga naar www.werk.nl en schrijf je in.
Let op: bij aanvraag voor een uitkering is een inschrijving als werkzoekende een wettelijke verplichting.
Heb je je gemeld bij WIJeindhoven?
Let op! Vraag eerst een uitkering aan. Maak daarna zo snel mogelijk een afspraak met een medewerker van WIJeindhoven.

Aan het einde van je aanvraag, wordt uitgelegd op welke manier je een afspraak kunt maken.

Als je een gesprek hebt gehad met een medewerker van WIJeindhoven, nemen wij jouw aanvraag in behandeling.