Subsidieregeling Deltaplan

Let op

De rode knop op deze pagina opent een nieuw leeg aanvraagformulier. Jouw (deels ingevulde) aanvragen, documenten en correspondentie met de gemeente vind je op mijnsubsidie.eindhoven.nl.

Kom je er niet uit? Bel 14 040.

Eindhoven zet zich de komende jaren extra in voor de verbetering van de jeugdzorg. Het doel is om de zorg toekomstbestendig te maken (duurzaam, betaalbaar en beschikbaar). We investeren in de jeugd met extra aandacht voor:

  • versnellen transformatie jeugdhulp;
  • lacunes en hiaten (preventief) jeugdzorglandschap opsporen en oplossen;
  • wachttijden aanpakken;
  • hulpvraag en regie inwoner centraal stellen.

Stap voor stap

1. Lees vooraf wat je nodig hebt voor de aanvraag.
2. Vraag de subsidie aan. Dit kan tot en met december 2025.
2. Je krijgt na uiterlijk 12 weken een reactie op jouw aanvraag.
3. Is het besluit negatief, dan kun je bezwaar maken.

Stel je vraag