Chat met ons

Bezwaar op gemeentebesluiten

Ben je het niet eens met een gemeentebesluit, bijvoorbeeld over een uitkering of afwijzing van een vergunning? Je kunt binnen 6 weken online bezwaar maken. Die termijn gaat in op de dag na de verzenddatum van het besluit. Je kunt tot en met de laatste dag van de termijn een bezwaar insturen. Daarna wordt je bezwaarschrift niet meer behandeld.

Stap voor stap

  1. Je maakt bezwaar.
  2. Je krijgt een ontvangstbevestiging.
  3. Je wordt eventueel opgeroepen voor een hoorzitting.
  4. Je ontvangt binnen 12 weken een beslissing. In overleg kan deze termijn worden verlengd.
  5. Ben je het niet eens met de beslissing, dan kun je beroep aantekenen bij de rechtbank.