Schadevergoeding, aansprakelijk stellen van de gemeente

Heb je schade opgelopen door schuld of nalatigheid van de gemeente? Dan kun je de gemeente aansprakelijk stellen en online een schadevergoeding aanvragen. Het kan gaan om schade die is ontstaan door achterstallig onderhoud aan wegen, pleinen of openbaar groen.

Stap voor stap

  1. Je dient je schadeclaim in.
  2. Je krijgt van ons een ontvangstbevestiging.
  3. We nemen contact op als er nog informatie ontbreekt.
  4. Wij beoordelen de claim. Hoe lang dit duurt, hangt af van de soort schade.
  5. Is er sprake van aansprakelijkheid? Dan ontvang je de kosten geheel of gedeeltelijk terug.
  6. Is er geen sprake van schade door onze schuld? Dan ontvang je van ons een brief met uitleg.