Klacht gebruik persoonsgegevens - melden datalek

Om ons werk goed te kunnen doen, hebben we als gemeente soms persoonlijke gegevens nodig. Bijvoorbeeld: naam, adres, burgerservicenummer (BSN), kentekens, financiële gegevens en soms ook gezondheidsgegevens. Wij moeten zorgvuldig omgaan met al deze gegevens. Dit is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ben je van mening dat wij niet zorgvuldig met jouw gegevens zijn omgegaan, dan kun je hierover een klacht indienen.

Onafhankelijk toezicht

Binnen de gemeente wordt onafhankelijk toezicht gehouden op een goede uitvoering en naleving van de AVG. Deze toezichthouder wordt ook wel de Functionaris Gegevensbescherming (FG) genoemd. Je kunt bij de FG terecht voor alle zaken die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • persoonsgegevens die de gemeente aan anderen doorgeeft, zonder dat duidelijk is waarom dit gebeurd;
  • fouten bij de registratie van de geboorte van jouw kind;
  • de manier waarop camera’s worden ingezet in de openbare ruimte;
  • als de gemeente niet meewerkt als je inzage wilt hebben in jouw gegevens;
  • of bij een vermoeden dat de gemeente persoonsgegevens heeft gebruikt op een manier die niet voldoet aan de AVG.
     

De Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente is te bereiken via e-mail (fg@eindhoven.nl) of telefoonnummer 14040.

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de landelijke toezichthouder op de naleving van de AVG. Dit kan online via het Meldingsformulier klachten of per post aan: Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Kijk voor meer informatie op autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Datalek melden

Er is sprake van een datalek als jouw gegevens in de verkeerde handen zijn gekomen. Bijvoorbeeld als de gemeente een brief verkeerd adresseert waardoor je gegevens van een ander kan inzien. Maar ook wanneer een van onze digitale informatiesystemen zou worden gehackt of door het verlies van een usb-stick, laptop of smartphone.

Het is belangrijk om dit soort datalekken direct te melden. Dit kan met behulp van het formulier Datalek melden. Zo kunnen we direct actie ondernemen om de gevolgen van het datalek zo klein mogelijk te maken én om maatregelen te treffen om datalekken in de toekomst te voorkomen. Wanneer reële kans bestaat dat de privacy van iemand is geschonden, melden we het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.