Ingebrekestelling Wet dwangsom

Heb je een aanvraag ingediend waarop een besluit moet worden genomen, maar reageren wij hier niet binnen de wettelijk gestelde termijn op? Neem dan eerst contact op met de medewerker die jouw aanvraag in behandeling heeft. Vaak kunnen we telefonisch uitleggen waardoor de vertraging is ontstaan en kunnen we concreet afspreken wanneer je het besluit alsnog kan verwachten. Kan dit niet, of wil je dit niet? Dan kun je ons dwingen een besluit te nemen op jouw aanvraag. Je dient hiervoor via het online formulier een ingebrekestelling in. Wij beoordelen niet alleen jouw aanvraag, maar ook of de ingebrekestelling terecht is volgens de wet.