Subsidieregeling initiatieven specialistische (hybride) ambulante hulp

Jeugdigen die specifieke specialistische hulp nodig hebben, moeten die thuis kunnen krijgen. Daarom zijn de gemeenten  van het Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd Brabant/ Zeeland (BEN) op zoek naar aanbieders van Jeugdhulp die initiatieven willen opzetten voor flexibele, hybride en intersectorale ambulante hulp. De gemeente Eindhoven stelt als coördinerend gemeente van het BEN subsidies beschikbaar.

Stap voor stap

  1. Vraag de subsidie aan via het digitaal formulier, inclusief de gevraagde bijlage.
  2. We nemen je aanvraag in behandeling.
  3. Je krijgt binnen 8 weken een reactie van ons over het besluit.
  4. Is het besluit negatief, dan kun je bezwaar maken.

Doel subsidieregeling BEN

 De gemeenten in Brabant en Zeeland willen geen kinderen meer uit huis plaatsen in een (gesloten) instelling. En ervoor zorgen dat kinderen bij wie dit wel gebeurd is terug naar huis kunnen. De beweging naar 0 noemen we dat. Daarvoor is specifieke passende hulp en kennis nodig. Uit de ‘Rode draden analyse – januari 2021’ blijkt dat deze hulp en kennis in Brabant en Zeeland ontbreekt. Hierdoor krijgen ongeveer 50 kinderen en jongeren tot 23 jaar, met complexe én meervoudige én weinig voorkomende problematiek, niet de hulp die goed en nodig is. Met de subsidieregeling BEN willen de gemeenten dit oplossen.

Deze subsidieregeling is specifiek gericht op het oplossen van de volgende lacunes in specialistisch (hybride) ambulante hulp, thuis of op een andere locatie:

  • Specialistische (psychiatrische, hoogbegaafdheid), intersectorale (psychiatrie, orthopedagogisch, verstandelijke beperking) en systeemgerichte ambulante hulp voor gezinnen met jonge kinderen en/of waar sprake is van geweld, seksueel misbruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag) waarbij in geval van nood flexibele opvangmogelijkheden zijn.
  • Hulp en begeleide omgang bij echtscheidingsproblematiek, met meer (juridische) mogelijkheden om vooral de ouderproblematiek (zoals een licht verstandelijke beperking, LVB) aan te pakken.
  • Geïntegreerde hulp van onderwijs, (jeugd)zorg en begeleide vrijetijdsbesteding voor jongeren met zeer complexe problemen die niet of nauwelijks nog naar school gaan.
  • Langdurige ondersteuning (inclusief administratieve ondersteuning) voor kwetsbare gezinnen en/of overnemen van zorg thuis (oppasfunctie) in samenhang met specialistische ambulante hulp.

Lees meer wat BEN doet en hoe BEN werkt op de website van VNG.