Subsidie Diversiteit

Eindhoven is een diverse, internationale stad. Als Eindhoven willen en moeten we oog hebben voor alle inwoners en een stad creëren waar iedereen met vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien. Dit gebeurt vanuit de visie op eigen diversiteit.

Stap voor stap

1. Vul het digitale aanvraagformulier vóór 1 oktober 2022 in.
2. Vul alle gegevens in en voeg de bijlage toe.
3. We nemen je aanvraag in oktober in behandeling.
3. Je krijgt aan het eind van het jaar een reactie.
4. Bij toekenning van de subsidie informeren we je aan welke verplichtingen je moet voldoen.

Op deze pagina vind je informatie over de subsidieregeling Diversiteit en hoe je de subsidie kunt aanvragen. Lees ook meer over deze subsidieregeling via de officiële bekendmakingen.