Besluit nadere regels horeca

Algemeen

Discotheken vallen niet onder het gestelde in artikel 2.3.1.2, zesde lid. Hiervoor geldt het Gemeenteblad 2002 nummer 99.

Gebiedsgerichte regels

Horecabedrijven Stratumseind e.o.

De leidinggevende(n) van het horecabedrijf op het Stratumseind, Molenstraat, Oude Stadsgracht en Begijnenhof is het volgende verplicht:

  • Zich op vrijdagen tot 20.00 uur te onthouden van promotionele activiteiten die tot overmatig alcoholgebruik kunnen leiden, (hieronder wordt verstaan het goedkoper aanbieden van enkele of meerdere stuks alcoholhoudende dranken al dan niet in combinatie met andere dranken of artikelen). Na in werking treden van de Drank- en Horecaverordening komt deze bepaling te vervallen.
  • In het horecabedrijf voor het schenken van bier (m.u.v speciale bieren), wijn, fris en longdrinks gebruik te maken van glazen, die gefabriceerd zijn van veiligheidsglas. Veiligheidsglas is extra gehard glas, dat bij breken niet in grote glasscherven, maar in klein gruis uiteen valt. Deze verplichting geldt niet in het inpandige gedeelte van een restaurant, van een afgescheiden restaurantgedeelte van een horecabedrijf, van een hotel of van een pension, dan wel op daarbij horende, niet aan de weg gelegen terrassen.
  • Bezoekers tot het horecabedrijf (lokaliteit inclusief terras) te weigeren die in het bezit zijn van drinkgerei van glas of flessen van glas.

Horecabedrijven Winkelcentrum Woensel

Openingstijden voor het Winkelcentrum Woensel

  • Buiten de openingstijden van het Winkelcentrum Woensel, dan wel indien Winkelcentrum Woensel is (af)gesloten voor het publiek, moet het horecabedrijf en het bijbehorend terras gesloten zijn.
  • In het geval het Winkelcentrum Woensel is gesloten en het horecabedrijf en/of het terras rechtstreeks toegankelijk is vanuit de openbare weg, gelden de sluitingstijden tussen 02.00 uur en 08.00 uur (APV 2.3.1.4 APV).
  • Indien het horecabedrijf wel mag zijn geopend, maar het terras in het (af)gesloten winkelcentrum ligt, mag het terras niet worden gebruikt en moet dit voor het publiek zijn gesloten. Tevens mag het publiek de inrichting aan de zijde van het (af)gesloten winkelcentrum niet verlaten.