Automatische incasso afgeven of intrekken

Met dit formulier kun je automatische incasso voor de gemeentelijke belastingen aan ons afgeven of weer intrekken. 

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

  • Huidige Incasso
  • Voorbeeldweergave
Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.
Ik wil
Wil je dit regelen als bedrijf of persoon?
Woon je buiten Nederland?
Jouw gegevens
De BIC-code vind je op je bankafschrift.
Ondertekende trekt hierbij de machtiging in die is verleend aan:
Incassant: Gemeente Eindhoven Belastingen
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven

Incassant ID NL48ZZZ172727380000
 
Om van zijn/haar bankrekening bedragen af te schrijven wegens:
Reden betaling: Gemeentelijke nelastingen
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
  • de gemeente Eindhoven om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens Gemeentelijke Belastingen;
  • uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de gemeente Eindhoven.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
 
Deze gegevens staan op je rekeningafschrift of op de bevestigingmachtiging automatische incasso
Datum