Adviezen cliëntenraad sociaal domein 2020

Hieronder vind je de adviezen die de cliëntenraad sociaal domein in 2020 heeft gegeven:

Stel je vraag