Adviezen cliëntenraad sociaal domein 2019

Hieronder vind je de adviezen die de cliëntenraad sociaal domein in 2019 heeft gegeven:

Stel je vraag