Adviezen cliëntenraad sociaal domein 2018

Hieronder vind je de adviezen die de cliëntenraad sociaal domein in 2018 heeft gegeven:

Stel je vraag