Uittreksel niet-ingezetene (RNI) aanvragen

Het uittreksel niet-ingezetene is een bewijs dat je als niet-ingezetene bent geregistreerd in Nederland. Je bent een niet-ingezetene als je korter dan 4 maanden in Nederland woont of gaat wonen, of als je niet meer in Nederland woont maar wel een relatie hebt met de Nederlandse overheid.

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

  • 1 Huidige: Reden aanvraag
  • 2 Persoonsgegevens
  • 3 Aanvraag
  • 4 Voorbeeldweergave
  • 5 Voltooid