Terras toevoegen of wijzigen in vergunning

Met dit formulier kun je als horecaondernemer een terras bij een drank- en horecavergunning of exploitatievergunning toevoegen of wijzigen.

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

  • 1 Huidige: Gegevens vergunning
  • 2 Contactpersoon
  • 3 Gegevens van het terras
  • 4 Voorbeeldweergave
  • 5 Voltooid
De aanvraag heeft betrekking op