Kamerverhuur

Met ingang van 8 augustus 2018 is de Huisvestingsverordening gemeente Eindhoven 2016 gewijzigd. Dit betekent dat vanaf die datum voor het omzetten van een woning naar een kamerverhuurpand geen omzettingsvergunning meer nodig is.