Kamerverhuur

Met ingang van 8 augustus 2018 is de Huisvestingsverordening gemeente Eindhoven 2016 gewijzigd. Dit betekent dat vanaf die datum voor het omzetten van een woning naar een kamerverhuurpand geen omzettingsvergunning meer nodig is op basis van de Huisvestingsverordening.

Let op

Als je in een woning kamers wilt gaan verhuren of je wilt een woning splitsen in meerdere woningen, dan is dit in strijd met het (paraplu)bestemmingsplan.

Dit betekent dat je voor het wijzigen van een woning naar kamerverhuur (en voor het splitsen van een woning in meerdere woningen) altijd een vergunning nodig hebt voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan.