Onroerendezaakbelasting (OZB)

Stap voor stap

  1. Bekijk je aanslag OZB online of op papier.
  2. Betaal de aanslag ineens of in termijnen.
  3. Ben je het niet eens met de aanslag? Maak bezwaar.

De onroerendezaakbelasting, afgekort OZB, is de gemeentelijke belasting die je betaalt over de waarde van een onroerende zaak. De OZB wordt gebaseerd op de WOZ-waarde.

Je kunt je OZB-aanslag online bekijken. Inwoners kunnen inloggen met DigiD en bedrijven met RSIN.

Wie moet OZB betalen?

Er zijn twee soorten aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB):

  1. de eigenaarsbelasting, deze aanslag krijg je als je eigenaar bent van een onroerende zaak (woning of niet-woning);
  2. de gebruikersbelasting, deze aanslag krijg je als je gebruiker bent van een niet-woning.

De OZB-aanslag eigenaar ontvang je als je op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent van een pand. Je betaalt de aanslag voor het hele jaar. Als je het pand in de loop van het jaar verkoopt, of als je uit Eindhoven verhuist, krijg je geen geld terug van de gemeente.

De OZB-aanslag gebruiker niet-woning ontvang je als je op 1 januari van het belastingjaar gebruiker bent van een pand. Je betaalt de aanslag voor het hele jaar. Als je in de loop van het jaar geen gebruiker meer bent, krijg je geen geld terug van de gemeente. Je kunt het gebruik van een niet-woning online doorgeven via het formulier Opgave gebruik niet-woning.

Gebruikers van een woning, bijvoorbeeld huurders, krijgen wel een aanslag gemeentelijke belastingen met daarop een WOZ-waarde, maar hoeven daarover geen OZB te betalen.