Toezicht en handhaving

De handhavers van de afdeling Handhaving dragen bij aan een gezonde, leefbare en veilige stad. Zij pakken overlast en kleine ergernissen aan die de leefbaarheid aantasten in de openbare ruimte. Zij helpen en denken mee, waarschuwen en wanneer nodig grijpen zij in.

Of ben je op zoek naar