Groot onderhoud en herinrichting woonstraten Kronehoef

De woonstraten van Kronehoef zijn toe aan groot onderhoud. De huidige inrichting is niet meer van deze tijd. We willen de verkeersveiligheid verbeteren en meer groen aanbrengen en minder bestrating toepassen.

Hoe gaan de straten eruit zien?

We verbeteren de verkeersveiligheid door een nieuw wegontwerp. We zorgen voor meer groen en passen minder bestrating toe. We gaan ook 26 bomen verwijderen, omdat zij een beperkte levensverwachting hebben en concurrentie vormen voor de platanen in de straat.

Het bestaande riool is nog in orde en kan blijven liggen. Wel leggen we een nieuw hemelwaterriool aan. Hierdoor kunnen we het schone water gescheiden afvoeren en worden de straten klimaatbestendig. Ook vervangen we de huisaansluitingen.

De verlichting wordt deels vervangen en verplaatst zodat deze straks de nieuw ingerichte openbare ruimte op een goede manier verlicht. Tot slot verbeteren we de toegang naar de speeltuin Kronehoef/het van Vorstpark. Dit alles samen zorgt voor een kwaliteitsimpuls voor Kronehoef, die er ook nog eens fraai uitziet.

Projectgebied

De werkzaamheden zijn in de Menno van Coehoornlaan, Matthys de Layenslaan, Van Thienenlaan en Van Vorststraat. Je kunt het projectgebied ook bekijken op de kaart hieronder. 

De lichtpaarse straten op het kaartje vallen binnen het projectgebied

Op 15 mei hebben we het voorlopig ontwerp gepresenteerd aan de wijk. Sindsdien zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd:

  • Aan de Menno van Coehoornlaan worden enkele kastanje bomen gekapt i.v.m. kastanje bloedingsziekte. (gevaar voor de openbare ruimte)
  • Aan de Mathys de Layenslaan zijn enkele plantvakken in samenhang met de parkeerplaatsen geoptimaliseerd. Dit levert 2 extra parkeervakken op (richting Frankrijkstraat/Robbenstraat)
  • Het speeltuintje bij de Mathys van de Layenslaan wordt iets wat verplaatst om beter zicht te hebben op de speelplek.
  • De aansluiting bij de van Thienenlaan op de Frankrijkstraat is licht verplaatst om een betere aansluiting op riool te kunnen maken.

Dit heeft geresulteerd in het onderstaande definitief ontwerp. Ook vind je hier een overzichtstekening van de bomen die geveld/gekapt worden  

Stel je vraag