Chat met ons

Gebiedskader Sectie-C

In Eindhoven is een grote behoefte aan meer woningen. Niet alleen in het centrum, maar ook in de stadsdelen. Sectie-C en omgeving bieden ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Twee initiatiefnemers hebben bij de gemeente aangegeven (woning)bouwplannen te hebben. Om te kunnen beoordelen wat wenselijk is in het gebied, stellen we een gebiedskader op. Daarin stellen we ruimtelijke voorwaarden en kansen voor het gebied vast. Dit gebeurt in samenspraak met de stad. 

Op 17 april gingen we met huurders en omwonenden van Sectie-C in gesprek. Het participatieverslag en de presentatie vind je hieronder.