Herinrichting Leenderweg

De Leenderweg is toe aan groot onderhoud. De inrichting van de straat voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom kunnen we de straat opnieuw inrichten. Belangrijke aandachtspunten bij de herinrichting zijn: verkeersveiligheid, toegankelijkheid en leefkwaliteit.

Hoe gaat de nieuwe Leenderweg eruit zien?

Het schetsontwerp voor de Leenderweg is klaar. We willen een tweede linksafstrook in de Piuslaan aanleggen, richting de Leenderweg en daardoor een dubbele rijstrook op de Leenderweg, tot net voorbij de Roostenlaan, maken. We vervangen het wegdek, de fietspaden en de stoepen en om de ervaren geluidsoverlast te verminderen, passen we geluidsarm asfalt toe. Verder worden de huisaansluitingen op de rioolafvoer en de putten vervangen. Tot slot blijft de busroute intact en is er veel aandacht voor groen. Goed om te melden is dat we in dit ontwerp rekening hebben gehouden met de doorstroming voor de brandweer, ambulance e.d.