Chat met ons

Opvang asielzoekers Kanaaldijk-Zuid

Do you want to read this information in another language? Please use Google Translate.

De behoefte aan opvangplekken voor asielzoekers in ons land is en blijft groot. Eind mei 2023 hebben we daarom besloten dat Eindhoven opvang wil regelen voor 900 asielzoekers. De gemeente vindt het, als vijfde stad van het land en als centrumgemeente in de regio Brabant-Zuidoost, belangrijk om bij te dragen aan een menswaardige opvang voor mensen die bescherming zoeken.

Op dit moment onderzoekt de gemeente meerdere geschikte locaties voor de reguliere opvang van asielzoekers en statushouders. In dat kader heeft het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) verzocht om de bestaande opvanglocatie aan de Kanaaldijk-Zuid uit te breiden. De gemeente is bereid hieraan mee te werken en neemt in september een besluit hierover.

Uitbreiding van de opvang

Gesprek met de buurt en huidige bewoners

Over de opvanglocatie

Informatie voor omwonenden