Chat met ons

Stadslogistiek 

Eindhoven werkt aan de verduurzaming van de stadslogistiek. Onze ambitie is om in 2030 al het vervoer binnen de Ring van Eindhoven emissievrij te laten zijn. Vooruitlopend op deze ambitie en op de formele start van de nul-emissiezone in 2025, wil de gemeente ook de komende jaren al aan de slag met zero emissie stadslogistiek.

Wij hebben een inventarisatieronde met belanghebbenden gedaan. Hieruit zijn negen verkenningen gekomen. Samen met de initiatiefnemers zijn we gestart met het uitwerken van de verkenningen die alle bijdragen aan verduurzaming van stadslogistiek. Met deze experimenten en projecten willen we voorbeelden zichtbaar en tastbaar maken voor gebruikers/afnemers, vervoerders en ondernemers.

De gemeente biedt door haar tijdige aankondiging van de invoering van de nul-emissiezone handelingsperspectief aan ondernemers in het bedrijfsleven zodat zij zich tijdig kunnen voorbereiden op het omschakelen naar een efficiënte en schone stadslogistiek.