Stadslogistiek 

Eindhoven is aan de slag met Groene Stadslogistiek. Onze ambitie is om in 2030 al het vervoer binnen de Ring van Eindhoven emissievrij te laten zijn. Vooruitlopend op deze ambitie en op de formele start van de nul-emissiezone in 2025, wil de gemeente ook de komende jaren al aan de slag met nul-emissie stadslogistiek. Hiervoor hebben wij het platform Groene Stadslogistiek Eindhoven opgericht. Met de oprichting van dit platform geven wij samen met belanghebbenden invulling aan het doorlopen van het stappenplan op weg naar de nul-emissiezone.

Wij hebben een inventarisatieronde met belanghebbenden afgerond. Hieruit zijn negen verkenningen gekomen. Samen met de initiatiefnemers zijn we gestart met het uitwerken van de verkenningen die alle bijdragen aan verduurzaming van stadslogistiek. Met deze experimenten en projecten willen we voorbeelden zichtbaar en tastbaar maken voor gebruikers/afnemers, vervoerders en ondernemers.

De gemeente biedt door haar tijdige aankondiging van de invoering van de nul-emissiezone handelingsperspectief aan ondernemers in het bedrijfsleven zodat zij zich tijdig kunnen voorbereiden op het omschakelen naar een efficiënte en schone stadslogistiek.

Gemeente Eindhoven stelt een eenmalige subsidie beschikbaar om een aantal initiatieven financieel te steunen. Doel van de regeling is te bevorderen dat stadslogistiek daadwerkelijk (versneld) efficiënter en emissievrij wordt.

Stel je vraag