Stadsbos en Landgoed De Wielewaal

Landgoed De Wielewaal is het prachtige landgoed van 142 hectare in Eindhoven Noordwest. Het landgoed is nu nog niet toegankelijk voor het publiek, maar daar komt in de toekomst verandering in. Voor het wordt opengesteld maakt de gemeente een ontwikkelingsvisie, met plannen, wensen en ambities voor de Wielewaal en de omgeving: het grote groene stadsbos waar het landgoed een onderdeel van is.

Tot 27 oktober kon iedereen reageren op de concept ontwikkelingsvisie en het groenbeheerplan. Reacties worden waar mogelijk meegenomen. Eind dit jaar stelt het college van B&W de ontwikkelingsvisie en het groenbeheerplan vast. Begin volgend jaar stelt de raad de stukken vast. 

Gemeente Eindhoven koopt landgoed De Wielewaal

 

 

Stel je vraag