Specifieke privacyverklaring Werkgelegenheidsteam (WGT)

In het kader van de dienstverlening van het Werkgelegenheidsteam (WGT) aan werkgevers en werkzoekenden verwerkt de gemeente Eindhoven persoonsgegevens. We leggen graag uit hoe we dat doen.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst. 

Persoonsgegevens

We verwerken in het kader van de dienstverlening van het WGT aan werkgevers en werkzoekenden alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn: 

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Woonland
 • Postcode
 • E-mail
 • Geboortedatum of leeftijd
 • Burgerlijke staat (gezinssituatie)
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Nationaliteit
 • BSN-nummer
 • Gegevens omtrent arbeidsverleden
 • Gegevens omtrent opleiding

In sommige gevallen, en alleen indien noodzakelijk voor arbeidsbemiddeling of identificatie, verwerken wij ook:

 • Gegevens over de financiële situatie
 • Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen
 • Gegevens over de gezondheid
 • Gegevens over justitieel verleden

We verwerken deze persoonsgegevens met Microsoft Office, Competensys, Arisys, Suites 4 Work en WIZZR.

Grondslag

Deze persoonsgegevens verwerken we op grond van o.a. de Participatiewet, de IOAW/IOAZ en de BBZ.

Doel

Het werkgelegenheidsteam van de gemeente Eindhoven bemiddelt werkzoekenden, al dan niet met een afstand tot de arbeidsmarkt, naar werk. Deze werkzoekenden zijn meestal uitkeringsgerechtigden die een uitkering ontvangen op basis van de Participatiewet/IOAW/IOAZ of WW. Een van de doelen van de Participatiewet/IOAW/IOAZ is om uitkeringsgerechtigden aan betaald werk te helpen, zodat zij economisch zelfstandig worden en zij de uitkering niet langer nodig hebben. Zij worden bemiddeld naar betaald werk en/of een re-integratie traject.

Delen met derden

We delen persoonsgegevens met bepaalde derden om onze dienstverlening aan de betrokkenen mogelijk te maken. Met deze derden zijn (verwerkers)overeenkomsten afgesloten, zodat de gegevens afdoende beveiligd worden.

Bewaartermijn

De bewaartermijn voor de gegevens is 5 of 10 jaar, afhankelijk van het systeem dat wordt gebruikt voor verwerking.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens de gemeente vastlegt en met wie zij die deelt. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl.

Daarnaast kunnen wij:

 • jouw persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
 • jouw persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);
 • jouw persoonsgegevens verwijderen bij andere instanties, waarmee de gemeente bestanden deelt.

Je kunt alleen jouw eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen jou je te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op met privacy.ec@eindhoven.nl

Heb je vragen over de wijze waarop de gemeente met jouw persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met privacy@eindhoven.nl

Voor klachten over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met jouw persoonsgegevens omgaat, kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Off

Stel je vraag