Chat met ons

Specifieke privacyverklaring Uitvoeren cameratoezicht OOV

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur van de gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe de sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur jouw gegevens beschermt bij de verwerking ‘Cameratoezicht Openbare Orde en Veiligheid (OOV).

Inhoudsopgave

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.

Welke persoonsgegevens verwerkt de sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur bij Cameratoezicht Openbare Orde en Veiligheid (OOV)?

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt alleen gegevens die nodig zijn. Bij het cameratoezicht in de openbare ruimte worden identificeerbare persoonsgegevens verwerkt. Er wordt “live” meegekeken in zorgvuldig vooraf aangewezen gebieden in de openbare ruimten. Hierbij wordt geen enkel onderscheid gemaakt in groepen personen. Iedereen die in een aangewezen gebied in beeld van een camera komt, wordt geregistreerd in de zin van ‘in beeld gebracht’.

Bij de opnamen worden camera’s (vast en mobiel), een Video Management Systeem (VMS) en de applicatie Clearance voor het veiligstellen en delen van camerabeelden gebruikt.

Grondslag

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt deze persoonsgegevens op grond van een publiekrechtelijke taak als ook een wettelijk verplichting, namelijk: artikel 151c Gemeentewet.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt de persoonsgegevens met als doel: ‘een effectieve handhaving van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten’. Daarnaast is het noodzakelijk ten behoeve van de inzet van de politie daar waar het gaat om handhaving van de openbare orde. Verder gaat er een preventieve werking van cameratoezicht uit en bevordert deze vorm van toezicht het gevoel van veiligheid.

Delen met derden

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur deelt op verzoek van politie zogenaamde ‘hit-beelden’ met hen. De camerabeelden zijn (persoons)gegevens als bedoeld in de Wet politiegegevens (art. 151c lid 9 Gw).  

Leveranciers VCS Observation en Tele-event hebben toegang tot de beelden, de hard- en software in het kader van onderhoud, beheer en spoedklussen.

Bewaren persoonsgegevens

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur bewaart de camerabeelden 28 dagen. Vervolgens worden de camerabeelden via een geautomatiseerd systeem verwijderd en zijn ze voor niemand meer te raadplegen.

Rechten

Kijk voor je privacyrechten op Privacy | Eindhoven onder “Wat zijn mijn privacyrechten?”

Beveiliging en bescherming van gegevens

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur beveiligt de persoonsgegevens om misbruik en verlies te voorkomen.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op met privacy.vjb@eindhoven.nl.
Heb je vragen over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met privacy.vjb@eindhoven.nl
Voor klachten over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens omgaat kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Off