Specifieke privacyverklaring Opgenomen gesprekken KCC

Als je belt met telefoonnummer 14040 of 040-238 6000 dan krijg je het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Eindhoven aan de lijn. Het KCC is het eerste aanspreekpunt voor al je gemeentelijke vragen.

Wanneer je toestemming geeft in het keuzemenu wordt je gesprek met de medewerker van het Klantcontactcentrum (van de sector Publiekscontacten) opgenomen voor trainings- en evaluatiedoeleinden. Zodra je wordt doorverbonden naar een andere afdeling of de verbinding verbroken wordt dan stopt de opname van het gesprek.

Waarvoor gebruiken wij de opgenomen gesprekken?

Wij gebruiken de opgenomen gesprekken voor de training en coaching van onze medewerkers. Hierbij wordt door onze kwaliteitscoaches steekproefsgewijs gemonitord hoe onze medewerkers de beller te woord staan en of zij correcte antwoorden geven.

Deze kwaliteitscoaches zijn opgeleid zijn om de gesprekken van de medewerkers aan de telefoon te beoordelen en hen te helpen de kwaliteit van hun gesprekken te verbeteren. Dit wordt gedaan om je de volgende keer nog beter van dienst te zijn.

Er wordt door de kwaliteitscoaches geen aandacht besteedt aan de aard van de gesprekken, er wordt integer omgegaan met de inhoud en de opnames worden niet gedeeld met derden.

Enige uitzondering hierop zijn gesprekken waarin agressie en/of bedreigingen worden geuit. In dat geval is het mogelijk dat wij de opnames delen met onze afdeling Veiligheid en/of de politie.

Wat is het bewaartermijn van de gesprekken?

Opgenomen gesprekken worden 60 dagen bewaard op een beveiligde server en worden daarna automatisch verwijderd, tenzij we een gegronde reden hebben om een gesprek langer te bewaren.

Welke privacy rechten heb ik?

De betrokkene heeft het recht om een kopie van het opgenomen gesprek op te vragen en om ons te verzoeken de opname te verwijderen. In de meeste gevallen zijn wij verplicht hier aan te voldoen, maar dit wordt per geval besproken met onze juridische afdeling.

Als je een kopie van de opname wil opvragen of de opname wil laten verwijderen dan kan dat per post of via ons contactformulier. Per post kan je het versturen naar: Gemeente Eindhoven, t.a.v. Afdelingshoofd Klantcontactcentrum, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

In het verzoek vragen we je de volgende gegevens te vermelden:

  • Naam en achternaam
  • Datum en tijdstip van het gesprek
  • Telefoonnummer waarmee je met ons gebeld hebt
  • Naam van de Klantcontactcentrum medewerker (indien mogelijk)
  • Bij verzoek tot verwijderen: de reden waarom je de opname wil laten verwijderen


Het is niet toegestaan om opgevraagde opnames te delen met derden zonder onze toestemming.

Off

Stel je vraag