Specifieke privacyverklaring Melding woonoverlast

Voor het afhandelen van een melding woonoverlast gebruikt de sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur van de gemeente Eindhoven persoonsgegevens. We leggen graag uit hoe we dat doen.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon verwijst.  

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

De verwerking is afhankelijk van wat in melding woonoverlast staat aangegeven. Meldingen kunnen ook anoniem gedaan worden. Het verwerken van de NAW-gegevens van de melder is dan niet aan de orde. We verwerken bij het afhandelen van een melding woonoverlast alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn: 

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Postcode
 • Emailadres
   

Bij een beperkt aantal meldingen wordt onderstaande informatie aangeleverd in de melding:

 • Gegevens over iemands financiële of economische situatie
 • Kentekengegevens
 • Gegevens waar een bijzondere, wettelijk bepaalde geheimhoudingsplicht op rust
 • Gegevens die vallen onder een beroepsgeheim
 • Informatie over de woon- en gezinssituatie
 • Ras, etniciteit
 • Gegevens over gezondheid
 • Strafrechtelijke gegevens


De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt deze persoonsgegevens met MS Outlook, Curam, app woonoverlast en webformulier woonoverlast.

Grondslag

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt deze persoonsgegevens op grond van een publiekrechtelijke taak.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

We verwerken de persoonsgegevens met als doel: het ontvangen van meldingen, registreren en optreden bij woonoverlast. Woonoverlast zorgt voor een verlaagde leefbaarheids- en veiligheidsbeleving. De problematiek begint vaak klein. Het is daarom van belang om overlast op tijd te signaleren en escalatie te voorkomen.

Bron

We ontvangen de persoonsgegevens van inwoners die een melding maken van woonoverlast

Delen met derden

Er worden door het meldpunt Woonoverlast geen inhoudelijke meldingen doorgestuurd naar derden. De melder wordt doorverwezen naar de juiste instantie en kan vervolgens zelf de gegevens of melding delen. Betreft een via de woonoverlast app ontvangen melding een corporatiewoning, dan wordt de melding geautomatiseerd doorgezonden naar de woningcorporatie.

Bewaartermijn

We bewaren de persoonsgegevens van afgehandelde meldingen woonoverlast maximaal 5 jaar en van een afgebroken meldingen woonoverlast 1 jaar. Daarna worden de meldingen verwijderd.

Beveiliging

Om de persoonsgegevens te beveiligen hebben we maatregelen getroffen conform artikel 32 AVG.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we vastleggen en met wie wij deze delen. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl

Daarnaast kunnen wij:

 • je persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
 • je persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden).
   

Je kunt alleen je eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je jezelf te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien. Je andere privacy rechten kun je terug vinden op de pagina  Privacy.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Of heb je vragen over de wijze waarop de gemeente met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met ons via privacy@eindhoven.nl.

Heb je vragen over de toepassing en de naleving van de privacywetgeving? Of heb je een klacht over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens omgaat? Neem dan gerust contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via fg@eindhoven.nl.

Ben je niet tevreden over de manier waarop je verzoek of klacht is afgehandeld? Dan kun je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Off

Stel je vraag