Chat met ons

Privacyverklaring VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK)

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur van de gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe de sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur jouw gegevens beschermt bij het gebruik van het VeiligheidsInformatieKnooppunt.

Inhoudsopgave

VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK)

VIK is bedoeld om informatie te verzamelen, te analyseren en (visueel) te presenteren. Dit gebeurt om de openbare orde te handhaven, door toezicht te houden op de naleving van wet- en regelgeving. Hiermee wordt onder andere geprobeerd ondermijnende criminaliteit op te sporen en te bestrijden.

De gemeente Eindhoven maakt hierbij gebruik van twee applicaties, die samen het VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK) vormen. Deze applicaties zijn gekoppeld aan diverse gegevensbronnen, waar de gemeente als overheidsorgaan toegang tot heeft. Die gegevensbronnen staan hieronder opgesomd.

Gegevensbronnen
De bronnen waar de persoonsgegevens zich in bevinden zijn verschillende landelijke en gemeentelijke registraties. De volgende kunnen onder andere worden gebruikt:

 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
 • Basisregistratie Handelsregisterwet (BHR)
 • Signaallijsten / Bestuurlijke Maatregelen
 • Meldt Misdaad Anoniem
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Basisregistratie Kadaster


Deze bronnen zijn nu nog niet allemaal gekoppeld met VIK. Dit zal naar verwachting in de loop van 2022 gebeuren.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.  

Welke persoonsgegevens verwerkt de sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur bij het gebruik van VIK?

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Land
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum / leeftijd
 • Burgerlijke staat
 • Kentekengegevens


Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt, zoals ras, etniciteit of nationaliteit en gegevens over seksuele geaardheid en gedrag.

Grondslag

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt deze persoonsgegevens op grond van een publiekrechtelijke taak.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt de persoonsgegevens met als doel het handhaven van de openbare orde, door toezicht te houden op de naleving van wet- en regelgeving.

Delen met derden

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur deelt geen persoonsgegevens met derden bij het gebruik van VIK.

Bewaren persoonsgegevens

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur bewaart de persoonsgegevens maximaal 5 jaar. Dit is het geval als de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB) van toepassing is. In alle overige gevallen worden de persoonsgegevens maximaal 2 jaar bewaard. De meldingen worden na afloop van deze termijnen geautomatiseerd verwijderd.

Rechten

Kijk voor je privacyrechten op de pagina Privacy onder “Wat zijn mijn privacyrechten?”

Beveiliging en bescherming van gegevens

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur beveiligt de persoonsgegevens om misbruik en verlies te voorkomen.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op met privacy.vjb@eindhoven.nl.

Heb je vragen over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met jouw persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met privacy.vjb@eindhoven.nl.

Voor klachten over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met jouw persoonsgegevens om gaat, kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Off